Sklep
Prenumerata

Nasza księgarnia

wszystko o
Strona główna

Wspomnienie o red. B. Burnacie

Archiwum publikacji

Opis czasopisma

Wydawca/kontakt

SKO Wrocław
przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

Kopaliny nr 68 (1/2011)

cena: 14.00 PLN, 4.00 EUR

Pierwszy numer w 2011 roku poświęcony jest w całości referatom XIV Forum Górnictwa Kopalin Pospolitych organizowanemu od 14 lat przez naszą redakcję.

Tematy referatów/artykułów:

1. mgr inż. Tadeusz Smakowski
Gospodarka kruszywami piaskowo-żwirowymi w nadchodzącej dekadzie
2. mgr Hubert Schwarz
Kontrole w kopalniach odkrywkowych – wybrane zagadnienia prawne
3. mgr inż. Miranda Ptak
Pozyskiwanie terenów pod odkrywkową działalność górniczą w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Prawa geologicznego i górniczego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
4. dr inż. Włodzimierz Kiełbasiewicz
Problemy opracowania projektów zagospodarowania złóż kopalin skalnych
5. prof. dr hab. Ryszard Sałaciński
Wpływ formy i warunków zalegania złoża kopaliny skalnej na ustalenie jego granic eksploatacyjnych i dokumentowanie zasobów, z punktu widzenia racjonalnej eksploatacji kopalin i ograniczenia strat pozaeksploatacyjnych
6. mgr inż. Szymon Sypniowski
Rekultywacja i rewitalizacja terenów po małych zakładach górniczych©2004 made and hosted by mediacom