Sklep
Prenumerata

Nasza księgarnia

wszystko o
Strona główna

Wspomnienie o red. B. Burnacie

Archiwum publikacji

Opis czasopisma

Wydawca/kontakt

SKO Wrocław
przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

Kasztelewicz: Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe

cena: 95.00 PLN, 25.00 EUR

Monografia w sposób bardzo obszerny przedstawia zasady technologii prowadzenia eksploatacji  koparkami wielonaczyniowymi kołowymi (bezwysuwymi i wysuwowymi) i koparkami kompaktowymi, koparkami łańcuchowymi, zwałowarkami taśmowymi oraz układami do przerzutowego przemieszczania mas skalnych (systemy beztransportowe), czyli układami koparka wielonaczyniowa – zwałowarka taśmowa oraz mostami przerzutowymi.
W pracy dokonano przeglądu parametrów technicznych i technologicznych większości typów maszyn pracujących w światowym górnictwie węgla brunatnego i górnictwie glin ogniotrwałych, koparek wielonaczyniowych oraz zwałowarek taśmowych pracujących w Polsce obecnie i wycofanych z ruchu. Jest to zabieg celowy dla pokazania skali postępu technicznego, jaki dokonał się w okresie ostatnich kilku dekad. Przeanalizowano zależności wiążące parametry konstrukcyjne maszyn podstawowych z parametrami pracy i geometrią frontu roboczego oraz ich wydajnościami. Książka przedstawia wybrane uwarunkowania pracy maszyn, ich efektywność i warunki bezpiecznej eksploatacji w złożonych warunkach naturalnych pracy koparek wielonaczyniowych i zwałowarek taśmowych.
Monografia składa się z ośmiu tematycznych rozdziałów:
– Przegląd metod, technologii i układów wydobywczych w górnictwie;
– Maszyny do urabiania, ładowania i zwałowania oraz składowania luźnych skał
i odpadów przemysłowych;
– Koparki wielonaczyniowe kołowe;
– Koparki kompaktowe;
– Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe;
– Zwałowarki taśmowe;
– Układy technologiczne do przerzutowego przemieszczania mas (systemy beztransportowe);
– Uwarunkowania, efektywności i bezpieczeństwo pracy koparek wielonaczyniowych
i zwałowarek taśmowych.
Książka zawiera 142 tabel oraz ponad 560 rysunków i zdjęć.
Monografię podsumowuje tematyczny spis literatury, tabel i rysunków.
Praca przeznaczona jest dla osób dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych, inżynierów i techników zatrudnionych przy projektowaniu kopalń odkrywkowych, pracach badawczych oraz dla pracowników naukowych i studentów wyższych szkół technicznych.


nakład wyczerpany
©2004 made and hosted by mediacom