Sklep
Prenumerata

Nasza księgarnia

wszystko o
Strona główna

Wspomnienie o red. B. Burnacie

Archiwum publikacji

Opis czasopisma

Wydawca/kontakt

SKO Wrocław
przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

Kopaliny nr 86 (1/2014)

cena: 14.00 PLN, 4.00 EUR

Zbigniew Kasztelewicz - Uwarunkowania rozwoju górnictwa
odkrywkowego w Polsce

Artykuł omawia uwarunkowania rozwoju górnictwa odkrywkowego w Polsce w I połowie XXI wieku. Autor rozpatruje uwarunkowania niezależne i zależne od przedsiębiorców górniczych, które wpływają na stan górnictwa obecnie i w przyszłości.
Patrycja Hałdys - Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego a oznakowanie CE
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 weszło w życie 24 kwietnia 2011 i w pełni obowiązuje od 1 lipca 2013. Istotną zmianą płynącą z tego rozporządzenia jest zastąpienie Deklaracji Zgodności – Deklaracją Właściwości Użytkowych, która wyraża właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.
Rafał Dąbrowski - Regulacje prawne dotyczące górnictwa odkrywkowego w projektowanym rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych
i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego

Bożena Bandyra, Bogdan Chrupek - Wymagania prawne dla operatorów maszyn w odkrywkowych zakładach górniczych. Szkolenie
Włodzimierz Kiełbasiewicz - Obowiązki kierownika ruchu zakładu górniczego w kopalniach odkrywkowych
Bożena Bandyra - Obowiązki producentów kruszyw w świetle obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu
Swobodny przepływ towarów, ludności i kapitałów to główna idea powstania Unii Europejskiej. Wspólny Rynek Unii Europejskiej podlega określonym przepisom prawnym, którym muszą podporządkować się producenci, importerzy i dystrybutorzy. Zasady / Przepisy, określające swobodny przepływ towarów, odnoszą się do wyrobów wprowadzanych na rynek po raz pierwszy, dotyczą bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Warunkiem koniecznym wprowadzenia wyrobów do obrotu jest spełnienie wymagań zasadniczych określonych w dyrektywach nowego podejścia. Wymagania szczegółowe określane są w normach zharmonizowanych, których stosowanie nie jest obligatoryjne, ale spełnienie przez wyrób wymagań tych norm jest, przez domniemanie zgodności, uważane za spełnienie wymagań zasadniczych właściwej dyrektywy nowego podejścia.©2004 made and hosted by mediacom