Sklep
Prenumerata

Nasza księgarnia

wszystko o
Strona główna

Wspomnienie o red. B. Burnacie

Archiwum publikacji

Opis czasopisma

Wydawca/kontakt

SKO Wrocław
przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

Kopaliny nr 88 (3/2014)

cena: 14.00 PLN, 4.00 EUR

W numerze m.in.:
Anna Kowalska, Wiktoria Sobczyk - Zmiany środowiskowe związane z eksploatacją piasków i żwirów (zmiany negatywne) (cz. 1)
Wydobycie piasku i żwiru z jednej strony jest konieczne dla dalszego rozwoju gospodarczego, a z drugiej wiąże się z nieodwracalnymi zmianami w środowisku. Zmiany te mają charakter zazwyczaj długotrwały, a co najważniejsze, w zależności od etapu, eksploatacja złoża może mieć pozytywny lub negatywny wydźwięk. W wielu przypadkach, zwłaszcza na południu Polski, złoża kruszyw znajdują się na terenach cennych pod kątem przyrodniczym i krajobrazowym. W związku z tym działania związane z ochroną środowiska są ważnym elementem już podczas planowania inwestycji. Ograniczenie szkodliwego wpływu wydobycia oraz ochrona zasobów przyrodniczych jest podstawowym zadaniem przedsiębiorców wydobywających piaski i żwiry. W artykule scharakteryzowano oddziaływania i przedstawiono zmiany w środowisku, spowodowane odkrywkową eksploatacją piasków i żwirów. W rozważaniach na temat oddziaływania eksploatacji kruszyw naturalnych nie brano pod uwagę eksploatacji z dna mórz.
Patrycja Hałdys - II Konferencja Naukowa Techniczne i ekologiczne wyzwania logistyki surowców skalnych
Krzysztof Burkhard - Stabilizacja skarp i zwałowisk w przyrodniczej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych
Realizując proces rekultywacji w kieunku przyrodniczym skarp
i zwałowisk powstałych w wyniku odkrywkowej działalności wydobywczej napotykamy niemal zawsze na problemy z ich stabilnością. Najczęściej wybierana rekultywacja przyrodnicza – w kieunku leśnym – niesie za sobą konkretne wymagania względem stabilności i jakości podłoża na którym będą wzrastać rośliny. Właściwa kompensacja ekologiczna może nastąpić tylko po właściwie przeprowadzonym procesie stabilizacji skarp i zwałowisk.

Wiktor Musielak - Bełchatów – węgiel i co dalej? (cz. 2)
Zasoby węgla brunatnego w złożach bełchatowskich, są już ograniczone w znacznym stopniu. Eksploatacja złoża „Bełchatów” jest oceniana jeszcze tylko na ok. 4 lata, a złoża „Szczerców” nie dłużej jak na 20-25 lat. Utrzymanie produkcji energii elektrycznej w Elektrowni „Bełchatów”, przy obecnej mocy zainstalowanej lub nawet ograniczonej, będzie możliwe tylko przy dostawach z najbliższego złoża. Jaka czeka nas przyszłość? W niniejszym artykule postaram się przybliżyć wiedzę o szansach i warunkach zagospodarowania złóż węgla brunatnego zalegających w tzw. okręgu bełchatowskim.
Marcin Piasek - Ze wsi przez kopalnię do jeziora w jednym życiu
Andrzej (60 lat) zatrzymuje łódkę na jeziorze, dokładnie w miejscu gdzie mieszkał, wychowywał się, potem wydobywał siarkę a teraz żegluje. Niedługo zjedzie najdłuższą w Polsce tyrolką a może i wyleczy się w uzdrowisku.  Oprowadza turystów i opowiada niezwykłą historię tej zupełnie nowej krainy.©2004 made and hosted by mediacom