Sklep
Prenumerata

Nasza księgarnia

wszystko o
Strona główna

Wspomnienie o red. B. Burnacie

Archiwum publikacji

Opis czasopisma

Wydawca/kontakt

SKO Wrocław
przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

Kopaliny nr 91 (6/2014)

cena: 14.00 PLN, 4.00 EUR

Tematy numeru:

Anna Kowalska, Wiktoria Sobczyk Środki minimalizujące czy środki kompensujące?
Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla wszystkich przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko, wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko. Szczególną uwagę w tej kwestii należy poświęcić przedsięwzięciom mogącym negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000.

Adam Maksymowicz Piaskownia „Pustynia Błędowska”
Formalnie takiego zakładu górniczego, ani złoża nie ma. Jest tylko geograficzna nazwa obszaru na którym piaskownie prowadzą eksploatację dla potrzeb górnictwa podziemnego. Pustynia Błędowska znana jest jako atrakcja przyrodnicza, turystyczna i geograficzna. Nazwa ta jednak jest myląca, bo z prawdziwą pustynią, nie ma ona wiele wspólnego. Dlatego właściwym co do meritum sprawy jest użycie cudzysłowu przy jej nazwie.

Wiktor Musielak Czy „Złoczew” uratuje „Bełchatów”?
Na łamach naszego czasopisma (nr 5/2014) w artykule pt. Złoczew - węgiel, ale kiedy? dokonałem oceny, w oparciu o posiadane materiały, stanu przygotowania dokumentów formalnych pozwalających na ocenę perspektywy rozpoczęcia eksploatacji złoczewskiego złoża węgla brunatnego.

Marek Markowicz Opłata eksploatacyjna
Niedawno jeden z Urzędów Marszałkowskich wysłał do kopalni pismo wyjaśniające sprawę naliczania opłaty eksploatacyjnej. Żeby zrozumieć sens tego pisma dość długo i głęboko musiałem się w nie wczytywać...

Jan I. Korzeniowski Utracone zagłębie

Marek Markowicz Barbórka 2014

Adam Maksymowicz Niemiecka lekcja

Promując w naszym kraju energetykę z odnawialnych źródeł energii (OZE) winniśmy uważnie przyglądać się temu, co dzieje się w tej sprawie w sąsiednich Niemczech. Zamierzały one w ogóle wyeliminować paliwa kopalne i zastąpić je przede wszystkim energetyką solarną i wiatrową. Ilościowo i arytmetycznie wszystko jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. Niestety, kraj ten napotyka na nieprzezwyciężalne przeszkody...©2004 made and hosted by mediacom